LÁCACSÉKE

2010 szeptemberétől azok a hírek és képek kerülnek ide, melyek feltöltési-korlát miatt már nem helyezhetők el a www.lacacseke.hu oldalra. Az új hírek, információk az Oldalak (menü) pont alatt találhatók

Vármegyei Szociográfiák, 1940

 

Láca

          A község első okleveles nyomát 1417-ben találjuk. Igen gyakran cserélt gazdát. 1885-ben nagy tűzvész pusztított a községben. Református temploma 1808-ban épült, amely a tűzvész alkalmából leégett, de újból felépült. Római kathólikus temploma is van. A világháborúban 140 polgára vett részt, 17-en hősi halált haltak, hadirokkantak száma 20. A trianoni szerződés alapján a község határának mintegy negyedrésze az akkor Csehszlovákiához kerül.

Kisközség a bodrogközi járásban. Hozzátartozik: Hatakos-tanya, Mohyha, Őrhegy, Szélföld. Területe 3.270 katasztrális hold. Lakosainak száma az 1930-as népszámlálás szerint 1.421, akik valamennyien magyar nyelvűek, és közülük 182 római kathólikus, 195 görög katólikus, 932 református, 2 ágostai evangélikus, 58 izraelita, 1 egyéb. Házak száma 220.

Közoktatásügyét 1 állami, 1 református népiskola, 1 állami általános továbbképző és 1 községi gazdasági továbbképző látja el. Állandó piaca Királyhelmec. Körorvosa Ricsen, ugyanott gyógyszertár is van. Közkórház Sátoraljaújhelyben. Vasútállomása Monyha, postaügynökség helyben u.t. Ricse.

 

Gaál József főjegyző, Láca.

1898-ban született Karánsebesen. Atyja: G. József, anyja: Scindler Róza. A cs. és kir. hadapródiskolát Budapesten, a községi közigazgatási tanfolyamot Nyíregyházán véhezte 1931-ben. Pályáját Vajdácskán kezdte, majd Tolcsván, Ricsén működött. 1938--ban került jelenlegi állomáshelyére mint megválasztott körjegyző. A testnevelési tanács , Tűzoltóegyesület és Polgári Lövészegylet elnöke, a MOVE és a királyhelmeci vadásztársaság tagja. 1921-22-ben a nemzeti hadseregben szolgált mint hj. őrmester. 1928-ban feleségül vette Dobozy Papp Erzsébetet; gyermeke: József.

 

Tóth S. András gazdálkodó, Láca.

u.o. született 1887-ben. Atyja: T. Sándor, anyja: Bacskai Lidia. Iskolái elvégzése után gazdálkodó lett 40 magyar holdat kitevő birtokán. A közs. képv. test. tagja, a Hagya fogy. szöv. és Gazdakör elnöke, a MÉP alelnöke, a ref. egyház presbitere. A világháború egyész ideje alatt katona volt. 1905-ben nőül vette Móritz Zsófiát; gyermekei Sándor és József.

Tóth S. József és Tóth S. Sándor

 

 

Községi Tisztviselők, Bodrogközi Járás Lácai körjegyzőség.                  (Dámóc, Cséke, Perbenyik).                                                                         Körjegyző:Gaál József                                                                                 Segédjegyzők: Váraljay László dr. és Móricz István                                    Irodatiszt: Vida Péter.                                                                                 Szociális kisegítő: Ihnát János

 

Cséke

          A Csékey-család ősi fészke, Cheka és Chieke néven is szerepelt. A család várat is épített, amely a XVI. században fenállott még. Gör.kat. Temploma 1854-ben épült. A község első okleveles nyoma 1413-ból való. Gör. szertartásu egyházközsége a hagyomány szerint körül-belül 250 évvel ezelőtt alakult.

A község lakóit a Csékei-ccsalád telepítette le. A család kihaltával a zsellérek megszerezték a bírtokot és községgé alakúltak. Lakói rutén eredetűek, akik azonban hamar elmagyarosodtak. A trianoni szerződés alapján a község határából mintegy 30 kat. holdat Csehszlovákiához csatoltak, ez a terület azonban a Felvidék felszabadulásakor 1938-ban visszakerült a községhez. A világháborúban 21-en vettek részt, 4-en hősihalált haltak és 3-an megrokkantak.

Kisközség a bodrogközi járásban. Területe 600 kat. hol, lélekszáma az 1930-as népszámlálás szerint 257 magyar és vallás szerint 157 görög katólikus, 36 római kathólikus, 59 református, 5 izraelita. Görögkatólikus temploma van. Foglakozásuk őstermelés. Lakóházai száma 60.

Körorvos Zagárdon 10 km-re. Gyógyszertár Ricsén 4 km-re. Legközelebb körkórház Sújhelyben 39 km-re. Tanügyet egy állami népiskola látja el. Vasút állomása Ricse, utolsó posta Láca, utolsó távirda Ricse. Legközelebbi piaca Ricsen van.

 

Monyha

Etlényi László uradalmi segédtiszt, Monyhapuszta.

1912-ben született Karcsán. A gazdasági akadémiát Debrecenben végezte el, oklevelet 1935-ben szerzett. 1936-ig katonai szolgálatot teljesített. 1937-ben került jelenlegi helyére mint uradalmi segédtiszt. - Neje: Alberty Magdolna.

 

Kundicz Lajos uradalmi felügyelő, Monyhapuszta.

1886-ban született. A gazdasági akadémiát Debrecenben végezte el, 1912-ben került jelenlegi állomáshelyére, azóta itt teljesít szolgálatot. Lácán községi képviselőtestületi tag. Nőtlen.

Kundicz Lajos

Kundicz Lajos

 

Ifj. gróf Mailáth Józsefné özv., sz báró Schell Lujza-Anna   Mohyhapusztai gazdasága.

Nagyidán született. Atyja: báró Schell Gyula földbirtokos; anyja: Máriássy Rozália. Magánúton végezte tanulmányait, 1920-ban ment férjhez M. József földbirtokoshoz, aki 1939-ben elhunyt. Gyermekei Mária-Rozália, Lujza-Anna, József, Erzsébet, Imre, Margit és Ilona.

ifj. dr. gróf Mailáth József, felesége és két gyerekük

 

 

Mezőgazdasági Szeszfőzde, Monyhapuszta.

Tulajdonos: özv. ifj. Mailáth Józsefné és az örökösök.                         Vezetője Török János okl. szeszgyárvezető, aki Ófehértón született 1899-ben, 1930-ban szerezte meg oklevelét, azóta működik a monyhapusztai mezőgazdasági szeszfőzdén. igen képzett, tevékeny szakember, akinek vezetése alatt a szeszgyár kiválóan prosperál. - Neje: Papik Ilona; gyermekei: János, Mária, Ilona, Zoltán és Olga.

Török István és családja barátaikkal

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 69
Heti: 146
Havi: 1 941
Össz.: 313 154

Látogatottság növelés
Oldal: Ezt írták rólunk 1940-ben
LÁCACSÉKE - © 2008 - 2024 - lacacseke.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »